27.8.13

Umma

Efe hazretleri
Mahmut Vehbi Efendi'nin huzuruna gelip arkadaşına küstüğünü şikayet yollu anlatan müridine cevabı var, o da çok manidardır: "Oğul niçin umdun ki küstün. Umma ki küsmeyesin"
(Efe Hazretleri sayfa: 46, Hüseyin Kutlu, Sufi Kitap)

0 yorum: