13.10.08

Bir kaz göndersem yolar mısın?

Annanemin küçüklüğümde bana yemek yedirirken anlattığı bir hikaye :)

Çok soğuk bir kış günü padişah, tebdil'i kıyafet gezmeye karar vermiş.
Yanına başvezirini alıp yola çıkmış.
Bir dere kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler...
Padişah, ihtiyarı selamlamış:

- " Selam aleyküm ey pir-i fani..."

- " Aleyküm selam ey serdar-ı cihan..."

Padişah sormuş:

- " Altılarda ne yaptın ?"

- " Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor..."

Padişah sormuş:

- " İkiyle aran nasıl ?"

- " Üçle şöyle böyle..."

Padişah yine sormuş:

- " Er uyansaydın ?"

- " Er uyandım... El götürdü..."

Padişah gülmüş:

- " Bir kaz göndersem yolar mısın ?"

- " Hay hay padişahım..."

Padişahla başvezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar.
Padişah başvezire dönmüş:

- " Ne konuştuğumuzu anladın mı ?"

- " Hayır Padişahım..."

Padişah sinirlenmiş.

- " Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım."

Korkuya kapılan başvezir, Padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalısıyor ...

- " Ne konuştunuz siz Padişahla..."

Adam, başveziri söyle bir süzmüş:

- " Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim.."

Başvezir, yüz altın vermiş.

- " Sen Padişahı, serdar-ı cihan, diye selamladın. Nereden anladın Padişah olduğunu.."

- " Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü Padişahtan başkası giyemezdi.."

Vezir kafasını kaşımış.

- " Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor ne
demek..."

Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın daha almış.

- " Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de, yalnızca altı ay yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz otuz iki dişe yetmiyor dedim."

Vezir bir soru daha sormuş...

- "İkiyle aran nasıl ne demek?"

Bir kese altın daha alan adam cevap vermiş.

- "İki ayağın yürümek için sana yetiyormu diye sordu. ben de bastonla birlikte 3 ayak olunca şöyle böyle yürüyorum diye cevap verdim."

Vezir yine sormuş...

- " Er uyansaydın ne demek ?" Adam bir yüz altın daha
almış.

- " Erken evlenip çocuk yapsaydın da onlar sana baksaydı dedi..Erken evlendim ama kız çocuklarım oldu onlar da evlendiler, başkasına yaradılar, dedim..."

Vezir gene kafasını sallamış.

- " Bir de kaz gönderirsem yolarmısın dedi, o ne demek..." Adam gülmüş:

- " Onu da sen bul..."

0 yorum: